ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

อะไรที่ดี ขอให้....เอามาเป็นของขวัญ 15 วินาที (No Sub.)

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์ ห่วงใยใคร ไม่ให้เหล้า

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า , ให้เหล้าเท่ากับแช่ง , ห่วงใยใครไม่ให้เหล้า , เฮียนวย , ของขัวญ , ของขวัญปีใหม่
12 ธันวาคม 2563

อวยพรคนที่ห่วงใยได้ง่ายๆ ด้วยการไม่ให้เหล้า
ก็ความห่วงใย ยังไงก็มีค่ามากกว่าเหล้า
เลือกของขวัญดีๆ ให้แก่กันนะ...
#ห่วงใยใครไม่ให้เหล้า
#ให้เหล้าเท่ากับแช่ง