ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

ป้ายข้างรถเมล์ ให้เหล้า=แช่ง

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

ป้ายข้างรถเมล์ โครงการรณรงค์ห่วงใยใคร ไม่ให้เหล้า

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า , ให้เหล้าเท่ากับแช่ง , ห่วงใยใครไม่ให้เหล้า ,ของขัวญ , ของขวัญปีใหม่ ,ป้ายข้างรถเมล์
25 พฤศจิกายน 2563

ป้ายข้างรถเมล์  ให้เหล้า=แช่ง