ดื่มไม่ขับ

อุบัติเหตุ

โปสเตอร์ ดื่มแก้วเดียวก็เกิดอุบัติเหตุได้ แนวตั้ง

ดื่มไม่ขับ

โปสเตอร์ โครงการรณรงค์ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง2565 , ดื่มไม่ขับ, รับไหว, อุบัติเหตุ, รถชน, แอลกอฮอล์, กลับบ้านปลอดภัย, เดินทาง, พิการ,การมองเห็น
26 พฤศจิกายน 2564

โปสเตอร์ ดื่มแก้วเดียวก็เกิดอุบัติเหตุได้ แนวตั้ง