ดื่มไม่ขับ

อุบัติเหตุ

โปสเตอร์ ดื่มแก้วเดียวก็เกิดอุบัติเหตุได้ แนวนอน

ดื่มไม่ขับ

โปสเตอร์ โครงการรณรงค์ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ดื่มไม่ขับ, รับไหว, อุบัติเหตุ, รถชน, แอลกอฮอล์, กลับบ้านปลอดภัย, เดินทาง, พิการ,การมองเห็น
30 พฤศจิกายน 2564

โปสเตอร์ ดื่มแก้วเดียวก็เกิดอุบัติเหตุได้ แนวนอน