งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

ยุทธศาสตร์ไตรพลังเพื่อสังคมสุขภาวะของ สสส.

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

คลิปเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ โครงการ Together We Can

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ยุทธศาสตร์, ไตรพลัง, สังคม , สุขภาวะ, สสส
19 สิงหาคม 2564

เรียนรู้ยุทธศาสตร์ไตรพลังเพื่อสังคมสุขภาวะของ สสส. ผ่าน แนวคิดวิธีการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสังคมไทย