งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

ThaiHealth's Tri-Power Strategy in Action

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

คลิปเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ โครงการ Together We Can

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ThaiHealth, Strategy , ยุทธศาสตร์, ไตรพลัง, สังคม , สุขภาวะ, สสส
19 สิงหาคม 2564

We would like to present an example of the alcohol consumption problem.  This issue is a major challenge for the Thai society, in which  THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION has collaborated with partners to address for the past 20 years.