พิษภัยบุหรี่

บุหรี่

คลิปให้ความรู้ ชวนทำความเข้าใจ

พิษภัยบุหรี่

คลิปให้ความรู้ โครงการรณรงค์พิษของบุหรี่ลอยไกลกว่าที่คิด

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ควันบุหรี่เดินทางได้ไกลกว่าที่คิด , ดีที่สุดคือหยุดสูบม สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ , สถานที่ห้ามสูบ
9 กันยายน 2563

ชวนทำความรู้จัก เซลล์สมองกระจกเงา
เพื่อเข้าใจพฤติกรรมเลียนแบบของเด็ก
พร้อมฟังคำแนะนำวิธีเลี้ยงลูกให้ลูกโตมาไม่สูบบุหรี่