ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

ป้ายตั้งโต๊ะ ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5 แบบ 3 โลโก้

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ป้ายตั้งโต๊ะ โครงการรณรงค์ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, บุหรี่, หน้ากาก, พีเอ็ม,ป้ายตั้งโต๊ะ
1 มีนาคม 2565

ป้ายตั้งโต๊ะ เป็นส่วนหนึ่งในช่องทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ช่วยกระตุ้นเตือนและสร้างการรับรู้ในโครงการดังกล่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สื่อขนส่ง และสื่อช่องทางอื่นๆ