พิษภัยบุหรี่

บุหรี่

สื่อสนับสนุน 70% เลิกบุหรี่ไม่ได้

พิษภัยบุหรี่

สื่อสนับสนุน บุหรี่ไม่มีระยะปลอดภัย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ควันบุหรี่เดินทางได้ไกลกว่าที่คิด , ดีที่สุดคือหยุดสูบม สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ , สถานที่ห้ามสูบ
21 มกราคม 2563

สื่อสนับสนุน 70% เลิกบุหรี่ไม่ได้