ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

ชุมชน สังคม

คลิปให้ความรู้ รู้รับมือฝุ่น PM2.5

ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คลิปให้ความรู้ โครงการรณรงค์ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วาระกลาง 2565 , ทดสอบหน้ากาก, ฝุ่น, PM2.5, ฝุ่นPM2.5, เผา, รถยนต์, ร่วมใจลดฝุ่น PM2.5, PM2.5แก้ได้จากทุกคน,หน้ากาก, หมูกะทะ , บุหรี่
19 เมษายน 2565

เรื่องควรรู้..เกี่ยวกับการใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 อย่างถูกวิธี มีอะไรบ้าง ? มาหาคำตอบกัน..