พิษภัยบุหรี่

บุหรี่

สื่อสนับสนุน Backdrop tv วันงดสูบบุหรี่โลก 2565

พิษภัยบุหรี่

สื่อสนับสนุน Backdrop tv โครงการรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2565

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วันงดสูบบุหรี่โลก, บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม , สิ่งแวดล้อม , บุหรี่ , วันงดสูบบุหรี่โลก2565
16 พฤษภาคม 2565

เพราะบุหรี่ไม่ได้ทำอันตรายแค่สุขภาพ แต่ยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
กระบวนการผลิตที่ต้องตัดต้นไม้ เพื่อนำมาบ่มใบยาสูบ โรงงานผลิตที่ปล่อยควันเสีย รวมถึงการสูบก็สร้างมลภาวะและก้นบุหรี่ยังเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก
เมื่อเห็นผลกระทบมากมายขนาดนี้ WHO เลยอยากชวนคนไทยที่ยังสูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ทั้งบุหรี่มวน บุหรี่ยาเส้น และบุหรี่ไฟฟ้า