พิษภัยบุหรี่

บุหรี่

สื่อสนับสนุนLEDภาพนิ่ง ทิ้งก้นบุหรี่ในธรรมชาติ แนวตั้ง

พิษภัยบุหรี่

สื่อสนับสนุนLEDภาพนิ่ง โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2565

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : วันงดสูบบุหรี่โลก, บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม , สิ่งแวดล้อม , บุหรี่ , วันงดสูบบุหรี่โลก2565, สัตว์น้ำ , ทะเล , ทิ้งขยะ ,ก้นบุหรี่
16 พฤษภาคม 2565

ก้นบุหรี่ 4.5 ล้าน ล้าน ชิ้น ถูกทิ้งในธรรมชาติ
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลริมหาดสำคัญของประเทศ จะพบก้นบุหรี่จำนวนมาก ทำให้ทัศนียภาพของหาดทรายที่สวยงามนั้นลดลงเพราะ
ขยะก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งไว้
จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ชายหาดจำนวน 5 แห่ง (จากการรวบรวมข้อมูล เดือนตุลาคม 2560)พบว่า หลายหาดสำคัญของไทย มีก้นบุหรี่หลักแสนชิ้น
การเลิกสูบบุหรี่ก็เป็นการช่วยรักษาหาดสวยๆ ให้สะอาด ไร้มลพิษทำให้แหล่งท่องเที่ยว น่าเที่ยวสำหรับทุกคน