ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ชุมชน สังคม

ทุกการเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นที่การลงมือทำ แนวตั้ง

ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

สื่อภาพนิ่ง โครงการสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่ชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่, สานพลังสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน , ชุมชน
1 กรกฏาคม 2565

คุณเชื่อว่า สังคม ชุมชน ของคุณจะดีขึ้นได้ไหม ?
กว่าทศวรรษ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  หนึ่งในการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เติบโตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีวิธีคิด วิธีปฏิบัติและวิธีการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานการสานพลังทุนทางสังคมของท้องถิ่นในการจัดการตนเอง