กินดีมีประโยชน์

สุขภาพกายใจ

สื่อภาพนิ่ง เกณฑ์ระดับความหวาน 16:9

กินดีมีประโยชน์

สื่อภาพนิ่ง โครงการรณรงค์ลดหวานลดโรค 2565

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เกณฑ์ระดับความหวาน , เกณฑ์ความหวาน , ลดหวาน , ลดโรค , ชา ,กาแฟ , เครื่องดื่ม , น้ำตาล , หวานน้อยไม่เกิน2ช้อนชา , ลดหวานลดโรค
25 กันยายน 2565

เพื่อให้การสั่งความหวานของเครื่องดื่มมีเกณฑ์ที่ตรงกัน และมีทางเลือกการสั่งหวานไม่ทำร้ายสุขภาพ
สสส. และภาคีเครือข่าย จึงขอแนะนำเกณฑ์ระดับความหวานใหม่ของเครื่องดื่มเย็น ที่แบ่งความหวานเป็น 5 ระดับ ตามปริมาณน้ำตาลที่เติม ซึ่งรวมน้ำตาลชนิดต่างๆ ทั้ง น้ำเชื่อม นมข้น น้ำผึ้ง ฯลฯ
โดยทุกครั้งที่สั่งเครื่องดื่ม หากเลือกความหวานที่ไม่เกินระดับ 2 หรือ น้ำตาลไม่เกิน 2 ช้อนชาต่อแก้ว ก็จะช่วยลดปริมาณน้ำตาลที่จะได้รับลง เพราะอย่าลืมว่า ใน 1 วันเรายังมีโอกาสได้รับน้ำตาลจากอาหารหลักและอาหารว่างอื่นๆ หรือดื่มเครื่องดื่มเพิ่มอีก ปริมาณน้ำตาลรวมจะได้ไม่เกินกว่า ที่ WHO กำหนดไว้ คือ ไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชา