งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

สื่อสนับสนุน รณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยไม่สวมหมวกกันน็อก

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

สื่อสนับสนุน โครงการรรรงค์ HealthyStation

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : HealthyStation
17 มีนาคม 2566

แนวคิดงานออกแบบสื่อ 
 

รณรงค์สวมหมวกกันน็อก ไม่ว่าใกล้ไกล ป้องกันอุบัติเหตุที่สมอง ลดการศูนย์เสีย

ด้วยแนวคิด "สมองเปราะบาง เมื่อไม่ได้สวมหมวกกันน็อก" เปรียบเสมือน แตงโมแตก ไข่แตก หลอดไฟแตก

แนวคิดสร้างสรรค์ โดย  

บริษัท สตาร์ รีชเชอร์ส กรุ๊ป จำกัด (The Leo Burnett Group Thailand)


 Creative Team

  • ปรุฬห์ สุทวีปราโมชานนท์  - Executive Creative Director
  • ฌานุพงศ์ พรหมสรนันทน์  - Art Director
  • ธัชกร รัตนถาวรกิติ  - Copywriter