งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

พ่อสู้่เขา เอาชนะเหล้าให้ผมดู_5

งดเหล้าเข้าพรรษา

สสส. ได้ค้นพบว่า อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยโน้มน้าวให้คนเลิกเหล้าอย่างได้ผล นั่นก็คือ การให้ลูกชวนพ่อเลิกเหล้า โดยยังคงแนวทางของ สุขเลิกเหล้า แต่นำเสนอในอีกแง่มุมหนึ่ง คือการให้ลูกชวนพ่อทำกิจกรรมอย่างอื่นทดแทนการดื่ม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2552

ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน เช่นต่อตัวผู้ดื่มเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว การว่างงาน การตกงาน ปัญหาสุขภาพเกิดโรคแทรกซ้อนทางร่างกายและจิตใจที่เรื้อรังและรุนแรง ผลกระทบต่อครอบครัวเช่น เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก ทะเลาะวิวาท ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การว่างงาน การทะเลาะวิวาทในชุมชน