งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

คลิปให้ความรู้ เปิดวาร์ปอุโมงค์ลับใจกลางกรุง

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

คลิปให้ความรู้ โครงการรณรงค์ HealthyStation

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : "HealthyStation , อุโมงค์ปอดยักษ์ ,อุโมงค์ , ปอดยักษ์, LungTunnel , บุหรี่ , ปอด , สุขภาพ , สถานี , รถไฟฟ้า , รถไฟฟ้าใต้ดิน , MRT , HealthyStation , BEM , BMN , สูบบุหรี่ , สถานีลุมพินี , AR "
1 ตุลาคม 2566

ใครมีอาการจากการงดเหล้า มือสั่น กระสับกระส่าย และอื่นๆ ต้องดูคลิปนี้