ดื่มไม่ขับ

อุบัติเหตุ

โฆษณาทางออนไลน์ ทุกทิศทุกทาง 30 วินาที (Thai Sub.) 9:16

ดื่มไม่ขับ

โฆษณาทางออนไลน์ ดื่มไม่ขับ ดื่มเหล้า เมาถึงสมอง 2566

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ก้านสมอง ,สมองกลีบข้าง,สมองกลีบหน้า , ดื่มไม่ขับ , ดื่มเหล้าเมาถึงสมอง , ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย , แอลกอฮอล์ , เหล้า , อุบัติเหตุ , ดื่ม , เมา , เมาแล้วขับ , สมอง
3 มกราคม 2567

เมื่อไม่สวมหมวกกันน็อกและเกิดอุบัติเหตุขึ้น สมองอาจเสียหายมากกว่าที่คิดเพราะการชน 1 ครั้ง สมองกระทบกระเทือนซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งภายในกะโหลกจนส่งผลให้สมองส่วนที่ควบคุมการทำงานส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเสียหายได้ เช่น สมองส่วนที่ควบคุมความทรงจำ หรือ การเคลื่อนไหว
สวมหมวกกันน็อก ป้องกันสมอง