สามเหลี่ยมสมดุล

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

อินโฟกราฟิก ภาวะเด็กอ้วน

สามเหลี่ยมสมดุล

อินโฟกราฟิก โครงการรณรงค์สามเหลี่ยมสมดุล 2567

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : น้ำหวาน , น้ำผลไม้ , น้ำอัดลม , เด็กอ้วน , เด็กไทย , เด็กสมดุลด้วยสามเหลี่ยมสมดุล , กินดี , นอนพอ , วิ่งเล่น , กินผัก
25 มกราคม 2567

เด็กไทยมีภาวะอ้วนเป็นจำนวนมากจนติดอันดับสามของกลุ่มประเทศอาเซียน
พบแนวโน้มเด็กไทยติดรสหวานเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มาจากการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีปริมาณน้ำตาลสูง
มาเฝ้าระวังและป้องกันภาวะอ้วนด้วยการให้เด็กได้ #วิ่งเล่นกินดีนอนพอ #เด็กสมดุลด้วยสามเหลี่ยมสมดุล
รู้วิธีสร้าง "สามเหลี่ยมสมดุล" ให้ลูก ได้ที่