สามเหลี่ยมสมดุล

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

อินโฟกราฟิก ลูกนอนดึก

สามเหลี่ยมสมดุล

อินโฟกราฟิก โครงการรณรงค์สามเหลี่ยมสมดุล 2567

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : นอน , การนอน , ความสูง , เด็กไทย , เด็กสมดุลด้วยสามเหลี่ยมสมดุล , กินดี , นอนพอ , วิ่งเล่น , กินผัก
31 มกราคม 2567

เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี ควรเข้านอนแต่หัวค่ำเป็นประจำ และควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 9-12 ชั่วโมงต่อวัน อย่าปล่อยให้ลูกนอนดึกหรือนอนไม่พอ จนส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโต กว่าจะรู้ตัวก็อาจช้าเกินจน “ไม่ทัน” เสียแล้ว
รู้วิธีสร้าง "สามเหลี่ยมสมดุล" ให้ลูก ได้ที่