ผลกระทบจากเหล้า

แอลกอฮอล์

คนบ้านนอก

ผลกระทบจากเหล้า

การรณรงค์งดเหล้า เน้นกระตุ้นให้ผู้ดื่มตระหนักถึงเห็นผลกระทบแง่ลบในหลากหลายมิติ อันเกิดจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตนเอง ครอบครัว และโอกาสด้านต่างๆ ที่ตนเสียไป

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2549

โฆษณารณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ในหมู่เพื่อนฝูง ครอบครัว อาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง หรือเหตุการณ์รุนแรงได้