เปลี่ยนเถิดชาวไทย

เปลี่ยนเถิดชาวไทย

ออกอากาศวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 20:36 น.


The Firm องค์กรซ่อนอ้วน 2

The Firm องค์กรซ่อนอ้วน 2

ออกอากาศวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 19:00 น.


The Firm องค์กรซ่อนอ้วน

บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว พร้อมเป็นบริษัทต้นแบบ ที่จะเปลี่ยนแปลงพนักงานทั้งองค์กรให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยเริ่มต้นจากพนักงานอาสาสมัคร 5 คนที่มีปัญหาทางสุขภาพที่แตกต่างกันไป มาร่วมกันให้กำลังใจพวกเขากันว่าจะเดินทางไปถึงเป้าหมายหรือไม่

ออกอากาศวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 09:10 น.


NCDs Reality เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality จากอาสาสมัครผู้มีความเสี่ยงต่อโรค NCDs ทั้ง 6 คน

ออกอากาศวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 22:10 น.


อโรคาเรียลลิตี้ตลาดนัดสุขภาพ

รายการวาไรตี้เพื่อสุขภาพที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพใกล้ตัว พร้อมกับเหล่าดารานักแสดงที่จะมาสร้างความสนุกสนานไปกับเกมการแข่งขั นทายปัญหาสุขภาพ และได้รู้จักกับนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ประยุกต์มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่

ออกอากาศวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 21:16 น.