ขับไม่ประมาท

อุบัติเหตุ

ดูแล 15s

ขับไม่ประมาท

อุบัติเหตุ

download 171
คัดลอก URL
ป้ายกำกับ : อุบัติเหตุ
1 มกราคม 2553

ต้องการสื่อสารให้คนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่สวมหมวกกันน็อก เมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพราะทุกๆ ปี ผู้ประสบอุบัติเหตุกว่า 5,000 คน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อีกต่อไป จากเสาหลักของบ้าน กลายเป็นภาระของครอบครัว