ขับไม่ประมาท

อุบัติเหตุ

แทนความห่วงใย (มหาวิทยาลัย) 15s

ขับไม่ประมาท

อุบัติเหตุ

download 174
คัดลอก URL
ป้ายกำกับ :
1 สิงหาคม 2556

ในมหาวิทยาลัยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น สาเหตุหนึ่งคือการไม่ใส่หมวกกันน็อก จึงต้องรณรงค์ให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ